Tabung Bangunan & Penyelenggaraan

Tabung membiayai penyelenggaran dan mencantikkan bangunan-bangunan yang sedia ada di kampus. Dana ini juga digunakan untuk tujuan membeli peralatan yang diperlukan bagi bangunan. Selain itu, ianya juga membantu membiayai pembinaan bangunan baru bagi keperluan universiti.

bangunan