Tabung Libatsama (Komuniti & Industri)

Tabung ini bertujuan untuk menyokong program-program dan projek libatsama di antara universiti dengan komuniti dan industri.

libatsama