Tabung Penyelidikan

Tabung ini membiayai penyelidikan yang berkaitan dengan agenda kelestarian universiti bagi menyediakan penyelesaian isu kelestarian hari esok.

01