Pengurusan

Jawatankuasa Pengurusan Yayasan USM
Pengerusi
  Yang Berbahagia Prof. Datuk Dr. Asma Ismail FASc
Naib Canselor

Timbalan Pengerusi 

Yang Berbahagia Prof. Dr. Abdul Rahman Mohamed                                                           Timbalan Naib Canselor                                                                                             Bahagian Jaringan Industri dan Masyarakat    
Setiausaha  
 

Prof. Dato' Ir. Dr. Mahyuddin Ramli 
Pengarah Yayasan USM

Ahli
 

Yang Berbahagia Prof. Dato' Dr. Adnan Hussein
Timbalan Naib Canselor
Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni

 

Yang Berbahagia Prof. Dato' Dr. Muhamad Jantan
Timbalan Naib Canselor
Bahagian Penyelidikan & Inovasi

 

Yang Berbahagia Prof. Dato' Dr. Ahmad Farhan Mohd Sadullah
Timbalan Naib Canselor
Bahagian Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa

  Dr. Musa Ali
Pendaftar 
 

Dr. Rohayati Mohd Isa
Bendahari

 

Prof. Dr. Azlan Amran
Dekan

Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan

  Dr. Khairul Anuar Che Azmi
Penasihat Undang-Undang

  Encik Mohd Rashid Abdul Rejab
Ketua Penolong Pendaftar
Pejabat Naib Canselor